YÖNETİM POLİTİKALARIMIZ

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi / ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi / ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi / OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip kuruluşumuz,

 • Sürekli gelişim prensibini benimsemeyi,
 • Tüm personelimizle takım çalışmasını uygulamayı,
 • Personelin eğitim düzeyini daima yükseltmeyi,
 • Tedarikçileriyle işbirliği içinde olmayı,
 • Müşterilerine daima en yüksek kalitede ürünler sunmayı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,
 • Kalite yönetim sistemi şartlarına uygun kalınacağını ve etkinliğinin sürekli iyileştirileceğini,
 • Planlanan üretim faaliyetlerinde ekonomik ve ekolojik dengeyi sağlamayı,
 • Çevre performansını zaman içinde sürekli geliştirmeyi,
 • Tüm şirket çalışanlarını çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirmeyi ve eğitmeyi,
 • Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmeyi,
 • Firmamızda İSG (işçi sağlığı güvenliği) risklerinin belirlenerek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamayı, 
 • İSG performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Çalışanlarında bireysel İSG (işçi sağlığı güvenliği) farkındalığını oluşturmayı,

Taahhüt eder.

Firmamızın yönetim sistemleri politikası, kamuoyunun incelemesine açıktır.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001)

Teknolojik yatırımlarla, gelişmiş makina hatları ile,
 • Panel Radyatör
 • PVC, PE, PP ve PE-X boru ve ekleme parçaları
 • Akrilik küvet ve duş tekneleri
 • Duşakabin Sistemleri
 • Hidromasaj Sistemleri
 • Gömme Rezervuar

üretimlerinde piyasada adını ve kalitesini ispatlamış ve standartlara uygun üretildiğini, TSE uygunluk belgeleri ve CE ile ispatlamıştır.

Firmamız, Üretim ve sistem faaliyetlerini kendi profesyonel kadrosuyla yürütür. Her biri kendi konusunda uzmanlaşmış olan eğitimli mühendis ve teknik ekibin çalışmaları sonucu ortaya zamanında bitirilmiş güvenilir ve sağlıklı ürünler çıkar. Tüm departmanlar, teknolojinin en üst imkanlarıyla iletişim kurar ve koordine olurlar.

Firmamız, yönetim ve üretim anlayışlı olarak “önce kalite” prensibini benimsemiştir. Sahip olduğu beyin gücü ve tecrübeye odaklanan firmamız profesyonelliği kurumsal değerleri üretimsel değerlerle birleştiği bir süreç yönetimi olarak tanımlar ve çalışanlarını bu tanımlama çerçevesinde seçer ve yönlendirir.

MÜŞTERİ MEMNUNİYET YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 10002)

Firmamız, müşterilerine daima en yüksek kalitede ürünler sunmayı ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı firma politikası olarak kabul eder.

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 14001)

Firmamız, çevre kalitesinin güvence altına alınmasını temel faaliyet prensibi olarak kabul eder, mevcut üretim faaliyetlerinde ekonomik ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla, çevresel performansını sürekli geliştirmeyi ve bunun bir şirket kültürü haline gelmesini taahhüt eder.

Firmamız, yönetim ve üretim anlayışı olarak “önce çevre” prensibini benimsemiştir.

Tüm şirket faaliyetlerimizden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticileri en aza indirmek, ulusal çevre mevzuatını takip etmek ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmek, taahhütlerimizi, varlık sebebimiz sayarak, geciktirmeden yerine getirmeye özen gösteriyoruz.

İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (OHSAS 18001)

Firmamızın ISG Yönetim Sistemi, ISO 18001 standartları temel alınarak hazırlanmıştır. ISG Yönetim Sistemi tüm firma çalışanları için uygulama sorumluluğu getirir. ISG Yönetim Sistemi firma içerisinde uygulanarak sürekliliği sağlanır, etkinliği sürekli olarak iyileştirilir.

ISG Yönetim Sistemimiz, OHSAS 18001 standartlarında istenen zorunlu koşullar ve firmamız prosesleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

Firmamız tüm bölümlerinde sürdürülmekte olan faaliyetlere ilişkin iş güvenliği mevzuatının ve ilgili olunan diğer yapılarca oluşturulan regülasyonların takip edilebilmesi, olası değişikliklerden zamanında haberdar olunabilmesi ve firmamız bölümleri ile ilişki halinde bulunulan diğer ilgili taraflara bu bilgileri iletebilmek için faaliyetleri belirlemiştir.

Firmamız, kontrol önlemleri alınması gerektiği risklerle ilgili uygulama ve faaliyetleri tanımlamış ve sürekliliğini sağlamıştır.