Title Image

BORU SERTİFİKALARI

BORU SERTİFİKALARI

Standart Kodu Dil Ürün Alt Grubu Standart Türü Marka Stardart Adı Standart Açıklaması Alındığı Tarih Geçerlilik Tarihi Durum
ISO 9001:2015 EN (İng.) Alt Yapı – Üst yapı Boruları Sistem Standardı SANICA Kalite Yönetim Sistemi Boru grubu KYS belgesi 27.06.2019 27.06.2021 Geçerli
ISO 9001:2015 TR Alt Yapı – Üst yapı Boruları Sistem Standardı SANICA Quality Managment System Boru grubu KYS belgesi 27.06.2019 27.06.2021 Geçerli
ISO 14001:2015 EN (İng.) Alt Yapı – Üst yapı Boruları Sistem Standardı SANICA Env. Managment Sytem Boru grubu ÇYS belgesi 28.06.2019 28.06.2021 Geçerli
ISO 14001:2015 TR Alt Yapı – Üst yapı Boruları Sistem Standardı SANICA Çevre Yönetim Sistemi Boru grubu ÇYS belgesi 28.06.2019 28.06.2021 Geçerli
ISO 45001:2018 EN (İng.) Alt Yapı – Üst yapı Boruları Sistem Standardı SANICA OHS Managment System Boru grubu İSGS belgesi 26.06.2019 26.06.2021 Geçerli
ISO 45001:2018 TR Alt Yapı – Üst yapı Boruları Sistem Standardı SANICA İSG Yönetim Sistemi Boru grubu İSGS belgesi 26.06.2019 26.06.2021 Geçerli
OHSAS 18001:2007 EN (İng.) Alt Yapı – Üst yapı Boruları Sistem Standardı SANICA OHSAS 18001 Boru grubu İSGS belgesi 26.06.2019 26.06.2021 Geçerli
OHSAS 18001:2007 TR Alt Yapı – Üst yapı Boruları Sistem Standardı SANICA OHSAS 18001 Boru grubu İSGS belgesi 26.06.2019 26.06.2021 Geçerli
ISO 10002:2014 EN (İng.) Alt Yapı – Üst yapı Boruları Sistem Standardı SANICA Customer Sat. Man. System Boru grubu MMYS belgesi 26.06.2019 26.06.2021 Geçerli
ISO 10002:2014 TR Alt Yapı – Üst yapı Boruları Sistem Standardı SANICA Müşt. Memn. Yönetim. Sist. Boru grubu MMYS belgesi 26.06.2019 26.06.2021 Geçerli
TS EN ISO 1452-2 – DoP TR – EN Alt Yapı Boruları Ürün Standardı SANICA Decleration of Performans Performans beyanı Boru grubu Performans beyanı 05.06.2020 05.06.2021 Geçerli
TS EN ISO 1452-2 – DoC TR – EN Alt Yapı Boruları Ürün Standardı SANICA G Declaration of Conformity G Uygunluk Beyanı Boru grubu G uygunluk beyanı 18.11.2020 18.11.2021 Geçerli
TS EN 1329-1+A1 TR – EN Alt Yapı Boruları Ürün Standardı SANICA Plastik boru sistemleri- Toprak altında ve bina içi atık sularda (düşük ve yüksek sıcaklıkta) kullanılan – Plastikleştirici katılmamış polivinil klorürden (PVC-U) – Bölüm 1: Borular, ekleme parçaları ve sistemin özellikleri Pvc Atık Su Boru
TSE Ürün Standardı
24.02.2020 08.03.2021 Geçerli
TS 13492 – DoC TR – EN Alt Yapı Boruları Ürün Standardı SANICA G Declaration of Conformity G Uygunluk Beyanı Boru grubu G uygunluk beyanı 18.11.2020 18.11.2021 Geçerli
TS 13492 – DoP TR – EN Alt Yapı Boruları Ürün Standardı SANICA Decleration of Performans Performans beyanı Boru grubu Performans beyanı 05.06.2020 05.06.2021 Geçerli
TS EN 1329-1 – DoC TR – EN Alt Yapı Boruları Ürün Standardı SANICA G Declaration of Conformity G Uygunluk Beyanı Boru grubu G uygunluk beyanı 18.11.2020 18.11.2021 Geçerli
TS EN 1329-1 – DoP TR – EN Alt Yapı Boruları Ürün Standardı SANICA Decleration of Performans Performans beyanı Boru grubu Performans beyanı 05.06.2020 05.06.2021 Geçerli
TS EN 13476-3+A1 – DoC TR – EN Alt Yapı Boruları Ürün Standardı SANICA G Declaration of Conformity G Uygunluk Beyanı Boru grubu G uygunluk beyanı 18.11.2020 18.11.2021 Geçerli
TS EN 13476-3+A1 – DoP TR – EN Alt Yapı Boruları Ürün Standardı SANICA Decleration of Performans Performans beyanı Boru grubu Performans beyanı 05.06.2020 05.06.2021 Geçerli
TS EN 1555-2 – DoC TR – EN Alt Yapı Boruları Ürün Standardı SANICA G Declaration of Conformity G Uygunluk Beyanı Boru grubu G uygunluk beyanı 18.11.2020 18.11.2021 Geçerli
TS EN 1555-2 – DoP TR – EN Alt Yapı Boruları Ürün Standardı SANICA Decleration of Performans Performans beyanı Boru grubu Performans beyanı 05.06.2020 05.06.2021 Geçerli
TS EN 9128 – DoC TR – EN Alt Yapı Boruları Ürün Standardı SANICA G Declaration of Conformity G Uygunluk Beyanı Boru grubu G uygunluk beyanı 18.11.2020 18.11.2021 Geçerli
TS EN 9128 – DoP TR – EN Alt Yapı Boruları Ürün Standardı SANICA Decleration of Performans Performans beyanı Boru grubu Performans beyanı 05.06.2020 05.06.2021 Geçerli
TS 13492 TR – EN Alt Yapı Boruları Ürün Standardı SANICA Plastik borular ve ekleme parçaları – Kara yollarında ve yer altı mühendisliğinde kullanılan – Pvc-U, pp ve pe borular ve ekleme parçaları Tünel Tipi Drenaj Boru
TSE Ürün Standardı
01.08.2020 25.08.2021 Geçerli
TS 9128 TR – EN Alt Yapı Boruları Ürün Standardı SANICA Borular- Sert pvc’den, drenaj için Drenaj Boruları
TSE Ürün Standardı
01.07.2020 25.07.2021 Geçerli
TS EN 12201-2+A1 TR – EN Alt Yapı Boruları Ürün Standardı SANICA Plastik boru sistemleri – Basınçlı içme ve kullanma suyu, drenaj ve pis su için – polietilen (PE) – Bölüm 2: Borular Pe 100 Boru
TSE Ürün Standardı
02.06.2020 14.06.2021 Geçerli
TS EN 13476-3 TR – EN Alt Yapı Boruları Ürün Standardı SANICA Plastik boru sistemleri – Basınçsız, yer altı drenaj ve pis su için – Plastikleştirici katılmamış polivinilklorür (PVC-U), polipropilen (PP) ve polietilenden (PE) cidarları profilli boru sistemleri – Bölüm 3: İç yüzeyleri düzgün ve dış yüzeyleri profilli tip b borular, ekleme parçaları için özellikler, Tip B Koruge Borular
TSE Ürün Standardı
24.02.2020 22.03.2021 Geçerli
TS EN 1555-2 TR – EN Alt Yapı Boruları Ürün Standardı SANICA Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan- Polietilenden (pe) – Bölüm 2: Borular Pe Doğalgaz Borusu
TSE Ürün Standardı
24.02.2020 12.03.2021 Geçerli
TS EN ISO 1452-2 TR – EN Alt Yapı Boruları Ürün Standardı SANICA Plastik boru sistemleri – İçme ve kullanma suyu için – Yer altı ve yer üstü basınçlı pis su sistemlerinde kullanılan – Plastikleştirici katılmamış polivinil klorürden (pvc-U) – Bölüm 2: Borular Pvc İçme Suyu Borusu
TSE Ürün Standardı
02.06.2020 13.06.2021 Geçerli
TS EN 12201-2+A1 – DoP TR – EN Alt Yapı Boruları Ürün Standardı SANICA Decleration of Performans Performans beyanı Boru grubu Performans beyanı 05.06.2020 05.06.2021 Geçerli
TS EN 12201-2+A1 – DoC TR – EN Alt Yapı Boruları Ürün Standardı SANICA G Declaration of Conformity G Uygunluk Beyanı Boru grubu G uygunluk beyanı 18.11.2020 18.11.2021 Geçerli
TS EN 1451-1 – DoP TR – EN Üst yapı boruları Ürün Standardı SANICA Decleration of Performans Performans beyanı Boru grubu Performans beyanı 10.06.2020 10.06.2021 Geçerli
TS EN 1451-1 – DoC TR – EN Üst yapı boruları Ürün Standardı SANICA G Declaration of Conformity G Uygunluk Beyanı Boru grubu G uygunluk beyanı 18.11.2020 18.11.2021 Geçerli
TS EN 1451-1 TR – EN Üst yapı boruları Ürün Standardı SANICA Plâstik boru sistemleri -Bina içinde soğuk ve sıcak atık suların atılmasında kullanılan- Polipropilenden (pp) bölüm 1: Borular, ekleme parçaları ve sistem özellikleri Pp Atık Su Borusu
TSE Ürün Standardı
01.07.2020 10.07.2021 Geçerli
TS 10762-2 EN ISO 15875-2 TR – EN Üst yapı boruları Ürün Standardı SANICA Plastik boru sistemleri – Sıcak ve soğuk su için – Çapraz bağlı polietilen(pe-X)’den – Bölüm 2: Borular PE-XB Boru
TSE Ürün Standardı
01.07.2020 04.07.2021 Geçerli
TS EN ISO 15874-2 TR – EN Üst yapı boruları Ürün Standardı SANICA Plastik boru sistemleri- Sıcak ve soğuk su için – Polipropilen (pp) – Bölüm 2: Borular Ppr Borular
TSE Ürün Standardı
03.01.2020 03.01.2021 Geçerli
TS EN ISO 15874-3 TR – EN Üst yapı boruları Ürün Standardı SANICA Plastik boru sistemleri- Sıcak ve soğuk su için – Polipropilen (pp) – Bölüm 3: Ekleme parçaları Ppr Ek Parça
TSE Ürün Standardı
03.01.2020 03.01.2021 Geçerli
TS 10762-2 EN ISO 15875-2 – DoC TR – EN Üst yapı boruları Ürün Standardı SANICA G Declaration of Conformity G Uygunluk Beyanı Boru grubu G uygunluk beyanı 18.11.2020 18.11.2021 Geçerli
TS 10762-2 EN ISO 15875-2 – DoP TR – EN Üst yapı boruları Ürün Standardı SANICA Decleration of Performans Performans beyanı Boru grubu Performans beyanı 10.06.2020 10.06.2021 Geçerli
TS EN ISO 15874-2 – DoC TR – EN Üst yapı boruları Ürün Standardı SANICA G Declaration of Conformity G Uygunluk Beyanı Boru grubu G uygunluk beyanı 18.11.2020 18.11.2021 Geçerli
TS EN ISO 15874-2 – DoP TR – EN Üst yapı boruları Ürün Standardı SANICA Decleration of Performans Performans beyanı Boru grubu Performans beyanı 27.04.2020 27.04.2021 Geçerli
TS EN ISO 15874-3 – DoC TR – EN Üst yapı boruları Ürün Standardı SANICA G Declaration of Conformity G Uygunluk Beyanı Boru grubu G uygunluk beyanı 18.11.2020 18.11.2021 Geçerli
TS EN ISO 15874-3 – DoP TR – EN Üst yapı boruları Ürün Standardı SANICA Decleration of Performans Performans beyanı Boru grubu Performans beyanı 10.06.2020 10.06.2021 Geçerli