Title Image

DENEY HİZMET LİSTESİ

Sıra No Deney Metodu Adı Deney Standardı Akreditasyon Durumu
1 Yoğunluk Tayin TS EN ISO 1183-1
(Metod A)
Akredite
2 Kütlesel Akış Hızının (MFR) ve Hacimsel Akış Hızının (MVR)
Tayini
TS EN ISO 1133-1
(Metod A)
Akredite
3 Oksidasyon İndüksiyon Süresinin (OIT) Tayini TS EN ISO 11357-6
TS EN ISO 11357-1
Akredite
4 Kalsinasyon ve Piroliz İle Karbon Siyahı Tayini TS ISO 6964 Akredite
5 Pigment veya Karbon Siyahı Dağılımı Derecesinin Tayini TS ISO 18553 Akredite
6 Çekme Özelliklerinin Tayini (Max. 25 kN) TS EN ISO 6259-1
TS EN ISO 6259-3
 
7 İç Basınca Direncin Tayini (Max d=500 mm) TS EN ISO 1167-1
TS EN ISO 1167-2
TS EN ISO 1167-3
TS EN ISO 1167-4
Akredite
8 Uzunluğundaki Değişim – Deney Yöntemi ve Parametreleri TS EN ISO 2505 Akredite
9 Boyutların Tayini TS EN ISO 3126 Akredite
10 Uçucu Madde Muhtevasının Tayini TS EN 12099 Akredite
11 Çember Rijitliği Tayini (Max d=1000 mm) TS EN ISO 9969 Akredite
12 Halka Esnekliğinin Tayini TS EN ISO 13968 Akredite
13 Etüv Deneyi TS ISO 12091 Akredite
14 Çevre Boyunca Dış Darbeye Mukavemet Deneyi TS EN ISO 3127 Akredite
15 Sıcaklık Etkisinin Gözle Muayene Metotları TS EN ISO 580 Akredite
16 Su Sızdırmazlığının Tayini TS EN ISO 13254 Akredite

Deney hizmet listesi’ni cihazınıza indirmek için buraya tıklayınız.