DENEY HİZMET LİSTESİ

Sıra No Deney Metodu Adı Deney Standardı Akreditasyon Durumu
1 Plastikler Gözeneksiz Plastiklerin Yoğunluk Tayin Metotları

Bölüm 1: Daldırma metodu, sıvı piknometre metodu ve titrasyon metodu

TS EN ISO 1183-1 Akreditasyon Kapsamında
2 Plastikler – Erimiş Termoplastiklerin Kütlesel Akış Hızının (MFR) ve Hacimsel Akış Hızının (MVR) Tayini – Bölüm 1: Standart Yöntem TS EN ISO 1133-1 Akreditasyon Kapsamında
3 Plastikler – Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) – Bölüm 6: Oksidasyon İndüksiyon Süresi (İzotermal OIT) ve Oksidasyon İndüksiyon Sıcaklığının (Dinamik OIT) Belirlenmesi ISO 11357-6

TS EN 728

Akreditasyon Kapsamında
4 Poliolefin Borular ve Bağlantı Elemanları – Kalsinasyon ve Piroliz ile Karbon Siyah Tayini – Deney Metodu ve Ana Özellik ISO 6964

TS 7792

Akreditasyon Kapsamında
5 Poliolefin Borular, Boru Bağlantı Parçaları ve Bileşiklerde Pigment veya Karbon Siyahı Dağılımı Derecesinin Değerlendirilmesi İçin Deney Yöntemi TS ISO 18553 Akreditasyon Kapsamında
6 Termoplastik Borular – Çekme Özelliklerinin Tayini Bölüm:1 Genel Deney Metodu, Bölüm 3: Poliolefin Borular TS EN ISO 6259-1

TS EN ISO 6259-3

Akreditasyon Kapsamında
7 Termoplastik Borular, Ekleme Parçaları ve Takımlar – Sıvıların Taşınmasında Kullanılan – İç Basınca Direncin Tayini

Bölüm 1, 2, 3, 4

TS EN ISO 1167-1

TS EN ISO 1167-2

TS EN ISO 1167-3

TS EN ISO 1167-4

Akreditasyon Kapsamında
8 Termoplastik Borular  – Uzunluğundaki Değişim – Deney Yöntemi ve Parametreler TS EN ISO 2505 Akreditasyon Kapsamında
9 Plastik Boru Sistemleri – Plastik Bileşenler – Boyutların Tayini TS EN ISO 3126 Akreditasyon Kapsamında
10 Polietilen Boru Sistemleri – Polietilen Boru Malzemeleri ve Elemanları – Uçucu Madde Muhtevasının Tayini TS EN 12099 Akreditasyon Kapsamında
11 Termoplastik Borular – Çember Rijitliğinin Tayini TS EN ISO 9969 Akreditasyon Kapsamında
12 Plastik Boru ve Kanal Sistemleri – Termoplastik Borular – Halka Esnekliğinin Tayini TS EN ISO 13968 Akreditasyon Kapsamında
13 Termoplastik Borular – Profilli – Etüv Deneyi TS ISO 12091 Akreditasyon Kapsamında
14 Plastik Boru ve Kanal Sistemleri – Termoplastik Borular – Çevre Boyunca Dış Darbeye Mukavemet Deneyi TS EN 744 Akreditasyon Kapsamında
15 Plastik Boru ve Kanal Sistemleri – Enjeksiyon Kalıplama ile İmal Edilen Termoplastik Ekleme Parçaları – Sıcaklık Etkisinin Gözle Muayene Metotları TS EN ISO 580 Akreditasyon Kapsamında
16 Plâstik Boru Sistemleri – Basınçsız Uygulamalar İçin Termoplastik Boru Sistemleri – Su Sızdırmazlığının Tayini TS EN 1053 Akreditasyon Kapsamında

Deney hizmet listesi’ni cihazınıza indirmek için buraya tıklayınız.