EXPERIMENTAL SERVICE LIST

QueueDeney Metodu AdıTest Method NameAccreditation Status
1Plastikler Gözeneksiz Plastiklerin Yoğunluk Tayin Metotları

Bölüm 1: Daldırma metodu, sıvı piknometre metodu ve titrasyon metodu

TS EN ISO 1183-1Under Accreditation Scope
2Plastikler – Erimiş Termoplastiklerin Kütlesel Akış Hızının (MFR) ve Hacimsel Akış Hızının (MVR) Tayini – Bölüm 1: Standart YöntemTS EN ISO 1133-1Under Accreditation Scope
3Plastikler – Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) – Bölüm 6: Oksidasyon İndüksiyon Süresi (İzotermal OIT) ve Oksidasyon İndüksiyon Sıcaklığının (Dinamik OIT) BelirlenmesiISO 11357-6

TS EN 728

Under Accreditation Scope
4Poliolefin Borular ve Bağlantı Elemanları – Kalsinasyon ve Piroliz ile Karbon Siyah Tayini – Deney Metodu ve Ana ÖzellikISO 6964

TS 7792

Under Accreditation Scope
5Poliolefin Borular, Boru Bağlantı Parçaları ve Bileşiklerde Pigment veya Karbon Siyahı Dağılımı Derecesinin Değerlendirilmesi İçin Deney YöntemiTS ISO 18553Under Accreditation Scope
6Termoplastik Borular – Çekme Özelliklerinin Tayini Bölüm:1 Genel Deney Metodu, Bölüm 3: Poliolefin BorularTS EN ISO 6259-1

TS EN ISO 6259-3

Under Accreditation Scope
7Termoplastik Borular, Ekleme Parçaları ve Takımlar – Sıvıların Taşınmasında Kullanılan – İç Basınca Direncin Tayini

Bölüm 1, 2, 3, 4

TS EN ISO 1167-1

TS EN ISO 1167-2

TS EN ISO 1167-3

TS EN ISO 1167-4

Under Accreditation Scope
8Termoplastik Borular  – Uzunluğundaki Değişim – Deney Yöntemi ve ParametrelerTS EN ISO 2505Under Accreditation Scope
9Plastik Boru Sistemleri – Plastik Bileşenler – Boyutların TayiniTS EN ISO 3126Under Accreditation Scope
10Polietilen Boru Sistemleri – Polietilen Boru Malzemeleri ve Elemanları – Uçucu Madde Muhtevasının TayiniTS EN 12099Under Accreditation Scope
11Termoplastik Borular – Çember Rijitliğinin TayiniTS EN ISO 9969Under Accreditation Scope
12Plastik Boru ve Kanal Sistemleri – Termoplastik Borular – Halka Esnekliğinin TayiniTS EN ISO 13968Under Accreditation Scope
13Termoplastik Borular – Profilli – Etüv DeneyiTS ISO 12091Under Accreditation Scope
14Plastik Boru ve Kanal Sistemleri – Termoplastik Borular – Çevre Boyunca Dış Darbeye Mukavemet DeneyiTS EN 744Under Accreditation Scope
15Plastik Boru ve Kanal Sistemleri – Enjeksiyon Kalıplama ile İmal Edilen Termoplastik Ekleme Parçaları – Sıcaklık Etkisinin Gözle Muayene MetotlarıTS EN ISO 580Under Accreditation Kapsamında
16Plâstik Boru Sistemleri – Basınçsız Uygulamalar İçin Termoplastik Boru Sistemleri – Su Sızdırmazlığının TayiniTS EN 1053Under Accreditation Scope

Click here to download the experimental service list of your device.